حضرت علی علیه السلام

اهل دنیا همچون سوارانی هستند که آنها را می برند.و آنها در خوابند.

همیشه جاهل ،یاافراط گر  و یا تفریط کننده است.

هنگامی که عقل انسان کامل شود سخنش کم می شود.

هیچ ثروتی پر در آمدتر از عقل نیست.

هیچ میراثی همچون ادب نیست.

/ 0 نظر / 21 بازدید