تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱٢ | ٩:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : مدرسه نیکان | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱٢ | ٩:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : مدرسه نیکان | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱٢ | ۸:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : مدرسه نیکان | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱٢ | ٧:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : مدرسه نیکان | نظرات ()

امیدوارم که آموخته باشی

با  آ       مثل آسمان باشی    

با  ب     بزرگوار باشی وبخشنده    

با  پ     پرهیزگار باشی وپاینده    

با  ت     تاریکی جهل ونادانی را از خود دور کنی    

با  ث     ثابت قدم باشی در راه حق    

با  ج      جهاددر راه حق را فراموش نکنی

با  چ     چشمانت را از هر بدی  و زشتی پاک نگهداری

با  ح     حمد و ستایش پروردگار را فراموش نکنی

با  خ     خرد و عقل را سر لوحه کارت قرار بدهی

با  د     دوستی با دیگران را فراموش نکنی

با  ذ     ذلّت را از خود دور کنی

با  ر     رفتن در راه خدا را تمرین کنی

با  ز     زندگی با افتخار را تجربه کنی

با  ژ     ژاله ای مهربان باشی با طبیعت

با  س   سرسبزی را

با  ش    شادی را

با  ص     صداقت را

با  ض     رضا بودن به امر خدا

با  ط       طراوت زندگی را

با  ظ       مبارزه با ظلم و بدی را

با  ع      عشق به خدا را

با  غ     شکستن غرور را

با  ف     فداکاری را

با  ق     قانع بودن را

با  ک     کمال یافتن را

با  گ    گمراه نشدن را

با  ل     لبریز از محبت را

با  م     محبت و مهر را

با  ن    نام نیک از خود به جا گذاشتن را

با  و      وحدت را

با  هـ      همراه شدن با زیبائیها

با  ی     یکتابودن خداراتاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱٢ | ٧:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : مدرسه نیکان | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱٢ | ٦:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : مدرسه نیکان | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱۳ | ٩:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : مدرسه نیکان | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱۳ | ٩:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : مدرسه نیکان | نظرات ()
  • ماه موزیک | راه بلاگ